Tag: SBHA

आजची मुंबईतली सभा ही आतापर्यंत झालेल्या शंभर सभांचा बाप आहे – संजय राऊत

मैदानात उतरण्याच्या निश्चयाने जिद्दीने या सभेचे आयोजन आहे महाराष्ट्राचा देशाचा राजकीय वातावरण आणि या वातावरणावर ती आलेलं मळभ दुःख गढूळपणा ...