fbpx

Tag - radhakrushan vikhe patil

Aurangabad Maharashatra News Politics

आता बोलायचीच सोय राहिली नाही; मुख्यमंत्री

औरंगाबाद: पूर्वी नेते परखड मत मांडायचे, पण आता अस परखड बोलल्यावर त्याचा नंतर काय अर्थ निघेल सांगता येत नाही. त्यामुळे भाषण करताना सांभाळून बोलाव लागत, त्यामुळे...