Tag - facebook light

India Technology Youth

Facebook- फेसबुक मॅसेंजरची लाईट आवृत्ती

फेसबुक मॅसेंजरवर नवनवीन सुविधा देण्यात येत असतांना आता भारतीय युजर्ससाठी याची लाईट आवृत्ती सादर करण्यात आली आहे. जगातील आधुनिक राष्ट्रांमध्ये इंटरनेटचा वेग...