fbpx

Tag - equal pay

India News

जगातील एकमेव देश जिथे स्त्री – पुरुषांना समान वेतन दिले जाते

जगभरात स्त्रिया आणि पुरुष यांच्या वेतनात कमालीची तफावत आढळते. समान वेतन द्यावे या करता जगभ रात अनेक चळवळी देखील उभ्या करण्यात आल्या पण समान वेतन दिले जात नाही...