Tag - donkeys-jailed-for-4-days-in-up

Crime India News

पोलिसांचा ‘गाढव’पणा

टीम महाराष्ट्र देशा – कायद्यापुढे सगळे समान या वाक्याची तंतोतंत अंमलबजावणी करत उत्तर प्रदेश पोलिसांनी चक्क ७ गाढवांना अटक करून ४ दिवस जेलमध्ये डांबून...