Tag - Dog in palkhi

News

Palkhi- ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखीतील ‘खास’ वारकरी

ज्ञानोबा-तुकाराम नामाच्या गजराने अवघी पुण्यनगरी आज दुमदुमुन निघाली आहे. संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराज आणि ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालख्या आज पुण्यामध्ये विसावणार...