fbpx

Tag - 9 brisk

News Politics

स्थिर व मजबूत भारत चीन संबंध  गरजेचे -शी जिनपिंग

वेबटीम –   दोन देशांच्या संरक्षण आणि सुरक्षा कर्मचा-यांमध्ये संवादाची आवश्यकता आहे असे मत दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी व्यक्त केले. डॉकलालमध्ये सुरू...