fbpx

Tag - 75 yr old marriage couple

India News

गोष्ट ७५ वर्षीय आजोबांच्या लग्नाची; हे वाचून तुम्हालाही प्रेमाला वय नसत यावर विश्वास बसेल.

वेबटीम : प्रेमाला वय जात पंथ अस कोणतही बंधन नसत. तुम्हाला कोणत्याही वयात प्रेम होऊ शकत. एखाद्यावर प्रेम हे ठरवून नाही तर मनातून अचानक होवून जात. परंतु आजकाल...