fbpx

Tag - 200 notes.

India News Trending

२०० रूपयांची नोट अजुन ATM मधे नाहीच

वेबटीम : २०० रूपयांची नवीन नोट चलनात आली तर खरी परंतु अजुन ATM मधे ती उपलब्ध होऊ शकली नाही. ATM च्या सॉफ्टवेयर मधे बदल केल्यानंतरच २०० रूपयांची नवीन नोट...