Tag - 1000.notes

Maharashatra News Pune

” तुमको ना भूल पायेंगे” नोटाबंदी वर्षपूर्तीला पुणेरी टोमणा

टीम महाराष्ट्र देशा – पुणे आणि पुणेरी पाट्या जगभरात प्रसिद्ध आहेत. मोजक्या शब्दात जास्तीत जास्त अपमान हे पुणेरी पाट्यांचे खास वैशिष्ट आहे. अशीच एक हटके...