Tag - 100 rs note

India News

लवकरच १०० रुपयांची नवी नोट चलनात

नोटा बंदी नंतर ५०० व २००० रुपयांच्या नवीन नोटा चलनात आल्या. त्यानंतर ५० व २०० रुपयांच्या नवीन नोटा बजारात आल्या. आता अगदी काह्री महिन्यात १०० रुपयांची नवीन नोट...