Tag - सांगसांग भोलानाथ पाऊस पडेल का

Aurangabad Maharashatra Marathwada

सावखेड्यातील शाळेभोवती तळे साचल्याने मुलांवर सुटी घेण्याची पाळी

औरंगाबाद : सांगसांग भोलानाथ पाऊस पडेल का..! शाळेभोवती तळे साचून सुटी मिळेल का..? या गाण्यातील कल्पनेप्रमाणे शाळेभोवती तळे साचल्याने मुलांना सोमवारी सुटी...