Tag - सवलती

Maharashatra Mumbai News Pune Trending

सार्वजनिक गणेश मंडळांना सवलतीचा वीजदर

टीम महराष्ट्र देशा : सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडळांनी सवलतीचा व वहन आकारासह 4 रुपये 38 पैेसे प्रतियुनिट या वीजदराने तात्पुरती व अधिकृत वीजजोडणी घ्यावी तसेच...Loading…