Tag - सचिन वलके

Food Maharashatra News Pune Trending

सरपंच थाळी, पाटील थाळी…तात्याच्या ढाब्याचा नादचं खुळा

टीम  महाराष्ट्र देशा : सरपंच  थाळी, पाटील  थाळी आणि सावकार  थाळी….  या  प्रकारच्या नाव असलेल्या थाळी कदाचित  तुम्ही  कधी  ऐकल्याही नसतील. मात्र  या...