Tag - वि. नायांनी

News

महारेशीम अभियानांतर्गत जिल्ह्यात सर्व तालुक्यात रेशीम उद्योग योजनेची रथाव्दारे माहिती मिळणार

सांगली  : महारेशीम अभियानांतर्गत जिल्ह्यात रेशीम उद्योग योजनेचा प्रचार व प्रसार करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या रेशीम रथाचे उद्घाटन जिल्हाधिकारी वि. ना. काळम...