Tag - राज्य मागास प्रवर्ग आयोग

Maharashatra News Politics

‘मराठा’ ही कोणी वेगळी जात नसून हा समाज ‘कुणबी’ जातीतच मोडतो’

मुंबई – ‘मराठा’ ही कोणी वेगळी जात नसून हा समाज ‘कुणबी’ जातीतच मोडतो’, असं मागास प्रवर्ग आयोगाने सादर केलेल्या अहवालात...