Tag - योगेश थोरात

Maharashatra Mumbai News Politics

‘शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना गोदामे उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन’

मुंबई : राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्याना शेतमाल साठवणूक आणि शेतमालावर प्रक्रिया करण्यासाठी पणन महामंडळ, वखार महामंडळची गोदामे मिळण्याची मागणी शेतकरी उत्पादक...