fbpx

Tag - मुद्रांक व नोंदणी शुल्क

Maharashatra News

मुद्रांक व नोंदणी शुल्क आकारणी संदर्भात मुल्यदर तक्ता करण्यासाठी मंगळवारी बैठक

सांगली : मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क आकारणीसाठी वापरण्यात येणारे बाजारमूल्य दर तक्ते दरवर्षी नव्याने तयार केले जातात. सन २०१८-१९ चे वार्षिक मूल्य दर तक्ते...