Tag - मंडल अधिकारी

Crime Maharashatra News

उत्पन्न अहवालासाठी लाच घेताना मंडल अधिका-यास पकडले

सोलापूर  : शासकीय योजनांसाठी लागणाऱ्या उत्पन्नाची पडताळणी करून तहसीलदारांना अहवाल देण्यासाठी व प्रस्तावावर सही करण्यासाठी गौडगाव (ता. बार्शी) चे मंडल अधिकारी...