Tag - बबनराव लोणीकर rurban project

Agriculture Maharashatra Marathwada News Politics

जालना जिल्ह्यातील आष्टी येथे साकारणार सामुहिक कृषी प्रक्रिया उद्योग प्रकल्प

मुंबई: जालना जिल्ह्यातील आष्टी गाव समुहामध्ये केंद्र शासनाच्या रुरबन प्रकल्पाअंतर्गत कृषी माल उद्योग प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाला चालना...