fbpx

Tag - पुणे महानगर परिवहन महामंडळ

News Pune

पीएमपी कर्मचा-यांना तुटीमुळे यंदा बोनस नाही

पुणे : पुणे महानगर परिवहन महामंडळ (पीएमपी) तोट्यात आणि कर्जबाजारी असल्याने कर्मचा-यांना यावर्षी सानुग्रह अनुदान आणि बोनस देण्यात येणार नसल्याचे मंडळाचे अध्यक्ष...