Tag - पुणे चहावाला

Food Maharashatra News Pune Trending

एक चहावाला, ज्याचं उत्पन ऐकून तुम्हालाही बसेल धक्का !

पुणे: चहा म्हटल कि अनेकांच्या चेहऱ्यावर तेज येत. तसेच ऑफिस मध्ये काम करतांना झोप आली तर त्यावर चहा रामबाण उपाय ठरतो. पण कधी विचार केला का? चहावाला महिन्याला...