fbpx

Tag - पारंबी दिवाळी अंक

Maharashatra News Pune Trending Youth

वाचक कमी झालेले नाहीत तर वाचन संस्कृती बदलली आहे – आमदार अनंतराव गाडगीळ

पुणे : वाचक कमी झालेले नाहीत तर वाचकांची प्रवृत्ती बदलली आहे, संस्कृती बदलली आहे. वाचायची पद्धत बदलली आहे. असे मत आमदार अनंतराव गाडगीळ यांनी व्यक्त केले...