Tag - पहिल राज्यस्तरीय पत्रकार मराठी साहित्य संमेलन shripal sabnis

Maharashatra News Politics Pune

भारताचं सार्वभौमत्व संपवण्यासाठी आपलेच नागरिक प्रयत्न करत आहे : श्रीपाल सबनीस

पुणे:लोकशाहीमध्ये काम करत असताना पत्रकारांची लेखणी कधीच विभागलेली नसावी आणि विभागलेली लेखणी लोकशाहीसाठी घातक आहे त्यामुळे उजव्या व डाव्या अशा प्रकारचे भेदभाव न...