fbpx

Tag - पशु हल्ला

More

हिंस्त्र पशुंनी पाडला गायीच्या पिलांचा फडशा

औरंगाबाद: शेती आखाड्यावर असलेल्या पाळीव जनावरांवर हिंस्त्र पशूंच्या हल्ल्याच्या घटनेत वाढ होत असून पिंपळगाव, देऊळगाव या नदीकाठच्या गावानंतर परिसरातीलच देवठाणा...