fbpx

Tag - तुळजाई स्ञी शक्ती पुरस्कार

Entertainment Maharashatra Marathwada News Politics

तुळजाई स्ञी शक्ती पुरस्कार पुनश्च सुरु करण्याची मागणी !

तुळजापूर- श्रीतुळजा भवानी मंदीर संस्थानच्या वतीने महाराष्ट्रात सामाजिक सांस्कृतिक कला क्रिडा क्षेत्रातील  उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या महिलांना दिला जाणारा पण...