Tag - तुकोबाराय

Maharashatra News Trending

श्री संत निवृत्तीनाथ महाराजांच्या पालखीचे जेऊर येथे उत्सहात स्वागत

करमाळा- आता जावे पंढरीसी | दंडवत विठोबासी || जेथे चंद्रभागतिरी | आम्ही नाचो पंढरपुरी || या संत तुकोबारायांच्या अभंगाप्रमाणे विठ्ठल भेटीच्या ओढीने श्री क्षेत्र...