Tag - तिग्मांशू धुलियाँ

Articals Entertainment India News

हम चाँद पे,रोटी की चादर डाल कर सो जाएँगे…

1986 ला NSD मधून पदवीधर होऊन बाहेर पडल्यावर पीयूषने NSD रेपर्टरी मध्ये नोकरीही केली पण त्यात तो फार रमलाच नाही केवळ 18दिवसांत त्याने ती नोकरी सोडली. त्याकाळी...