fbpx

Tag - ज्ञानेश्वर मोळक

News

पालिका इमारतीतील पिचकारी बहाद्दरांचे धाबे दणाणले ! 

टीम महाराष्ट्र देशा : पुणे महापालिका प्रशासनानं मुख्य इमारतीसह स्वमालकीच्या विविध इमारतीत घनकचरा व्यवस्थापन नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी मोहीम हाती घेतली आहे...