Tag - जाहीर लिलाव

Maharashatra Mumbai News

प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने जप्त केलेल्या वाहनांचा ३ ऑगस्ट रोजी जाहीर लिलाव

मुंबई : प्रादेशिक परिवहन कार्यालय मुंबई, पूर्व या कार्यालयामार्फत मोटार वाहन कर कायदा १९८८ च्या कलम १२ ब अन्वये मोटार वाहनांचा कर न भरल्यामुळे अटकावून ठेवण्यात...