Tag - कर्णकर्कश हॉर्न

News

कर्णकर्कश हॉर्न वाजणाऱ्या वाहनांवर कारवाई

 पुणे :  कर्णकर्कश आवाजाचा हॉर्न बसविला असेल… मोठ्या आवाजाचा सायलेंसर असेल… तर वाहन चालकांनो सावधान ! आता अशा वाहनांवर कारवाई होणार आहे...