Tag - कडकनाथ जात

Food Maharashatra News

कडकनाथ जातीच्या कोंबडीची पिल्ले देण्यासाठी १० लाखांची तरतूद

सोलापूर : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना जोडव्यवसाय करण्यासाठी सेस फंडातील कडबाकुट्टीसाठी तरतूद असणारे १० लाख रुपये कडकनाथ जातीच्या कोंबडीची पिल्ले देण्यासाठी वर्ग...