fbpx

Tag - एस. क्यू. आर. इलियासी

India News Politics

बाबरी मशीदीची जागा कोणालाही देणार नाही

टीम महाराष्ट्र देशा- बाबरी मशीदीची जागा कुणालाही भेट देणार नाही, ही जागा विकणारही नाही तसेच या जागेवरील बाबरी मशीद इतरत्र हालवणारही नाही, अशी अडेलतट्टूपणाची...