fbpx

Tag - एल्फिन्स्टन रोड स्टेशन

Maharashatra Mumbai News

ब्रिज पडत असल्याच्या अफवेने एल्फिन्स्टन रोड स्टेशनवर चेंगराचेंगरी,पंधरा जण ठार

कायम प्रवाशांची वर्दळ असणाऱ्या एल्फिन्स्टन आणि परेल रेल्वे स्थानकाला जोडणाऱ्या पुलावर अचानक चेंगराचेंगरी झाली आहे. यामध्ये श्वास गुदमरुन 15 जणाचा मृत्यू...