Tag - एकनाथराव खडसे

Crime Maharashatra News Politics Youth

शालेय पोषण आहार पुरवठ्यातील दर तफावतीची चौकशी करु- विनोद तावडे

नागपूर : शालेय पोषण आहारासाठी पुरवठा केल्या जाणाऱ्या धान्याचे बाजारातील दर व प्रत्यक्ष होणाऱ्या पुरवठ्यातील दर यामध्ये तफावत असेल तर त्याची चौकशी केली...Loading…