Tag - “आय वॉन्ट चॅलेंज’

Education News

आंतरराष्ट्रीय शाळांसाठी सरसावले सातशे शिक्षक

पुणे : आदिवासी, दुर्गम व डोंगराळ तसेच ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेणे, शहरी भागातील झोपडपट्टीतील मुलांचे शिक्षण आंतरराष्ट्रीय...