Tag - अवयवदान

Ganesha Maharashatra News Uttar Maharashtra

गणेश मंडळांनी देखाव्यांमध्ये सामाजिक उपक्रमांना प्राधान्य द्यावे

जळगाव : गणेश मंडळांनी गणपतीची आरास, देखावे सादर करतांना त्यामध्ये अवयवदान, बेटी बचाओ, बेटी पढाओ, साक्षरता अभियान यासारख्या सामाजिक उपक्रमांना प्राधान्य...