fbpx

महाराष्ट्रात २ कोटी ५५ लाख जनधन बँक खाती; पाच वर्षात जमा झाल्या ६,१३६ कोटींच्या ठेवी

नवी दिल्ली : प्रधानमंत्री जनधन योजनेत महाराष्ट्राने उल्लेखनिय कार्य केले असुन गेल्या 5 वर्षात राज्यात 2 कोटी 55 लाख 93 हजार बँक खाते उघडण्यात आली आहेत. या बँक खात्यांत आजअखेर 6,136 कोटी रुपयांच्या ठेवी जमा आहेत. गेल्या एक वर्षाच्या कालावधीत 31 लाखांहून अधिक बँक खाती उघडण्यात आली असून ठेवीमध्ये 1,482 कोटी रूपयांची वाढ झाली आहे.

देशातील प्रत्येक घरात बँक खाते असावे या उद्देशाने 28 ऑगस्ट 2014 रोजी प्रधानमंत्री जनधन योजना सुरू करण्यात आली. आर्थिक समावेशनाला चालना मिळावी हा या योजनेचा प्रमूख उद्देश आहे. या योजनेअंतर्गत गेल्या पाच वर्षात देशभरात 36 कोटी 63 लाख 82 हजार 527 बँक खाती उघडण्यात आली असून या बँक खात्यांत आजअखेर 102 लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी जमा करण्यात आल्या आहेत.
गेल्या एका वर्षात 31 लाख नवीन बँक खाती महाराष्ट्रात गेल्या एका वर्षात (ऑगस्ट 2018 ते ऑगस्ट 2019) जनधन बँक खात्यांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे.

ऑगस्ट 2018 अखेर महाराष्ट्रात 2 कोटी 24 लाख 5 हजार 708 बँक खाती उघडण्यात आली होती. गेल्या वर्षभरात यामध्ये 31 लाख 87 हजार 304 नवीन बँक खात्यांची भर पडली असून आजअखेर महाराष्ट्रात 2 कोटी 55 लाख 93 हजार 12 इतकी बँक खाती जनधन योजनेच्या माध्यमातुन उघडण्यात आली आहेत. ऑगस्ट 2018 अखेर जनधन बँक खात्यांमध्ये 4,653 कोटी 69 लाख रुपयांच्या ठेवी जमा होत्या, गेल्या वर्षभरात या ठेवीमध्ये 1482 कोटी 89 लाख रुपयांची भर पडली असून आज अखेर महाराष्ट्रातील जनधन बँक खात्यांमध्ये 6,136 कोटी 58 लाख रुपयांच्या ठेवी जमा आहेत.

1 कोटी 82 लाख  ‘रुपे कार्डचे वितरण’

गेल्या पाच वर्षात जनधन योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात 1 कोटी 82 लाख 74 हजार 735 रुपे कार्डचे वितरण करण्यात आले आहेत. ऑगस्ट 2018 अखेर ही संख्या 1 कोटी 56 लाख इतकी होती, गेल्या वर्षभरात 26 लाखाहून अधिक नवीन रूपे कार्डचे वितरण करण्यात आले आहे. देशभरात आज अखरे 28 कोटी 97 लाख 24 हजार 568 रूपे कार्ड वितरीत करण्यात आले आहेत. गेल्या वर्षभरात देशात 4 कोटीहून अधिक रूपे कार्ड वितरीत झाले आहेत.

ग्रामीण बँकांत 1 कोटी 26 लाख बँक खाती

महाराष्ट्रात गेल्या पाच वर्षात जनधन बँक खात्यांमध्ये ग्रामीण व शहरी बँकांमध्ये नवीन खाते उघडण्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षभरात राज्यातील ग्रामीण व निम- शहरी बँकांमध्ये 17 लाखांहून अधिक बँक खाती उघडण्यात आली आहेत. आज अखेर या बँकांत 1 कोटी 26 लाख 11 हजार 107 बँक खाती उघडण्यात आली आहेत,तर शहरी व महानगरातील बँकांमध्ये 14 लाखांहून अधिक बँक खात्यांची भर पडली असून आजअखेर या बँकांत 1 कोटी 29 लाख 81 हजार 905 बँक खाती उघडली गेली आहेत.