Live @ पुण्यात लाडक्या गणरायाचे ढोल तास्यांच्या गजरात आगमन