पिक संरक्षण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी असा भरा अर्ज

टीम महाराष्ट्र देशा : जिल्हा नियोजन विकास मंडळ पुरस्कृत पिक संरक्षण योजना (डीपीडीसी) असे या योजनेचे नाव आहे. या योजनेचा शासन निर्णय आहे. उत्पादन वाढ होणे असा या योजनेचा प्रकार आहे.

फळपिके, भाजीपाला, फुलपिके, मसालेपिके, औषधी व सुगंधी वनस्पती या पिकांवरील कीड व रोग नियंत्रणासाठी औषधांचा (कीटकनाशके व बुरशीनाशके) 50 टक्के अनुदानावर पुरवठा करणे असा या योजनेचा उद्देश आहे. तसेच ही योजना या योजनेअंतर्गत सर्व प्रकारच्या शेतक-यांना (सर्वसाधारण, अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती इत्यादी ) लाभ देण्यात येतो. अनुसुचित जाती/जमातीच्या लाभार्थ्याना प्राधान्य. लाभार्थी अल्प भूधारक/सिमांतिक असल्यास प्राधान्य या प्रवर्गासाठी लागू आहे.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज, 7/12 व 8-अ उतारा अशी कागदपत्रे आवश्यक आहे. नमुना अर्जामध्ये शेतकयाने स्वत:ची माहिती भरुन आवश्यक कागदपत्रांसह (7/12 व 8-अ उतारा) संबंधीत कृषि विकास अधिकारी कार्यालयात सादर करावा अशी अर्ज करण्याची पद्धत आहे.

संबंधीत तालुका कृषि अधिकारी असे संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता आहे. फळपिके, भाजीपाला, फुलपिके, मसालेपिके, औषधी व सुगंधी वनस्पती या पिकांवरील कीड व रोग नियंत्रणासाठी औषधांचा (कीटकनाशके व बुरशीनाशके) 50 टक्के अनुदानावर शेतकयांना पुरवठा करण्यात येतो असे दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप आहे.

महत्वाच्या बातम्या